TRANSPORT DE MARFURI PERICULOASE – TRANSPORT ADR

Dacoda SRL va pune la dispozitie serviciile de transport ADR, pe rute interne si internationale., atunci cand aveti de transportat bunuri clasificate de legi si reglementari in vigoare ca avand un anumit grad de periculozitate.

Clasificarea marfurilor ADR
Prin marfa periculoasa se intelege , conform Acordului European A.D.R , toate acele bunuri care prin natura lor fizico – chimica pot prezenta risc pentru oameni sau mediu inconjurator, fiind stabilite astfel 9 clase de marfuri periculoase:

Clasa 1: substante si obiecte explozive;
Clasa 2: gaze;
Clasa 3: lichide inflamabile;
Clasa 4.1: substante solide inflamabile, substante autoreactive si substante explozive, desensibilizate solide;
Clasa 4.2: substante care se aprind spontan;
Clasa 4.3: substante care, la contactul cu apa degaja gaze inflamabile;
Clasa 5.1: substante comburante;
Clasa 5.2: peroxizi organici;
Clasa 6.1: substante toxice;
Clasa 6.2: substante infectioase;
Clasa 7: substante radioactive;
Clasa 8: substante corosive;
Clasa 9: substante si obiecte periculoase diverse;

Conform normelor Acordului european privind transportul de marfuri periculoase (A.D.R) trebuie luate o serie de masuri atunci cand se realizeaza un transport de marfa periculoasa.

Dotarea auto pentru transport ADR
Camioanele de transport sunt special amenajate (placi reflectorizante de culoare portocalie care semnaleaza ca se transporta marfuri periculoase, trusa ADR, stingatoare de incendiu, tringhiuri de avarie, etc ) si indeplinesc toate conditiile necesare pentru a efectua transporturile de marfa ADR, dotate in conformitate cu standardele ADR.